2020 Hyundai Santa Fe car

FRANKFURT, GERMANY - SEP 11, 2019: New 2020 Hyundai Santa Fe car